La importància de fer-se una revisió esportiva en òptimes condicions
14/8/2019

La importància de fer-se una revisió esportiva en òptimes condicions

El Centre de Medicina de l’Esport, que forma part del CIMETIR, és un dels cinc centres a Catalunya acreditats per part del Consell Català de l'Esport amb la màxima categoria, el nivell 3.

La millor manera d’evitar els problemes físics és prevenint-los. I la millor prevenció per als esportistes són les avaluacions funcionals esportives, i això és vàlid per a tothom, no només per a esportistes professionals. La medicina de l’esport és, sobretot, de caire preventiu, ja que quan fem la revisió mèdica esportiva tractem de detectar totes les contraindicacions per a la pràctica de l’esport i, al mateix temps, donar les indicacions necessàries per a millorar el rendiment dels esportistes.

Fer esport és molt beneficiós per a la salut. Cada cop hi ha més esportistes federats i més aficionats al running i a la muntanya que es posen en forma d’una manera autònoma, però per realitzar-lo adequadament cal conèixer les pròpies limitacions i tenir en compte la forma física per no realitzar sobreesforços que puguin ocasionar problemes de salut.

Lluny de ser un pur tràmit per a obtenir una llicència o un certificat per a la pràctica esportiva federada, les revisions esportives són fonamentals per a prevenir i evitar patologies que puguin suposar un risc per als esportistes, siguin professionals o bé aficionats esporàdics. Algunes federacions esportives que ja exigeixen una revisió amb la seva fitxa, però moltes altres no, tot i que sovint són esports de molta exigència física.

I és que no és gens aconsellable començar a posar el cos en situacions d’estrès esportiu sense abans passar per un examen mèdic que mostri si s’està preparat per a aquests esforços. Una prova d’esforç serveix per posar en evidència si el cos està en òptimes condicions per a sotmetre’s a l’activitat física, sigui al nivell que sigui. Això permet, entre d’altres, identificar malalties que podrien estar presents i que encara no produeixen símptomes. D’aquesta manera, amb un diagnòstic d’inici es facilita el tractament i es millora el pronòstic de la malaltia.

Val la pena assenyalar que hi ha federacions que requereixen només un electrocardiograma i un estudi mínim per tal d’avaluar l’estat de salut dels esportistes. Tanmateix, el CIMETIR, el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació que acull el Centre de Medicina de l’Esport i que es troba ubicat a la Clínica Sant Josep, va més enllà i abraça moltes més proves: antropometria (percentatges de greix, ossi i muscular) espirometria, electrocardiograma, i control per aparells i per sistemes (valoració del aparell locomotor, etc.). I finalment la prova d’esforç, que permet valorar la resposta cardíaca i respiratòria a l’exercici i també controlar la recuperació. Són proves que tenen un cost relativament baix i no s’han d’estar fent freqüentment però que tenen un retorn molt notable, pel que és interessant acudir a un centre de referència com el CIMETIR per anar un pas més enllà de la simple revisió ordinària i analitzar a fons l’estat de salut.

Les avaluacions funcionals esportives com a eina per millorar en l’entrenament

Les avaluacions funcionals esportives amb prova d’esforç amb analitzador de gasos o amb analitzador de gasos i mesurament del àcid làctic, ens donen unes pautes per l’entrenament per tal d’optimitzar els resultats esportius.

La importància de les revisions infantils

Si aquesta prevenció és important en esportistes adults, ho és tant o més per als nens, nenes i adolescents que s’inicien en el món de l’esport o bé ja el practiquen de manera regular. Les revisions es poden començar a fer a partir dels 5 o 6 anys, fins i tot abans si ja s’ha detectat alguna alteració que aconselli limitar o adaptar la pràctica esportiva, com els joves amb problemes cardíacs o els que pateixen asma d’esforç.

Com a norma general, els nens estan sans i, de fet, en la majoria de les exploracions és així, però aquesta dada no ha de restar importància a la necessitat de fer-los una bona revisió esportiva de manera periòdica. Per tant, és aconsellable que aquesta revisió, adaptada a les capacitats i limitacions dels nens i nenes, inclogui una prova d’esforç igual que en el cas dels adults, ja que per petits que siguin, corren també certs riscos que és millor detectar a l’avançada.

L’històric d’evolució, una de les claus del seguiment

D’altra banda, les proves d’esforç es guarden dins l’històric de cada persona i serveixen per observar a quin nivell de rendiment es troba l’esportista, si ha evolucionat en relació a proves d’anys anteriors, quins aspectes ha de millorar i com fer-ho. Amb el pas dels anys, i després de diverses revisions successives, es pot comparar l’evolució del creixement, de la força, de la capacitat d’esforç... Aquestes proves també donen informació per detectar si ha canviat quelcom important en els paràmetres de l’esportista i avaluar si cal prendre alguna precaució i programar una visita amb algun altre especialista del mateix entorn hospitalari.

 

Dra. Carme Comellas

Doctora en Medicina de l’Esport
Especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Coordinadora del Centre de Medicina de l’Esport al CIMETIR