Com es pot tractar un dels problemes més freqüents de la pròstata, la hiperplàsia benigna?
30/9/2020

Com es pot tractar un dels problemes més freqüents de la pròstata, la hiperplàsia benigna?

La Clínica Sant Josep ofereix diverses solucions per curar aquesta patologia segons el perfil de cada pacient, molt freqüent en homes d’entre 65 i 80 anys

Sovint, quan un home arriba als 50 anys, i més especialment entre els 65 i 80 anys, pot començar a tenir problemes a l’hora d’orinar. Alguns dels símptomes més freqüents que es presenten són la necessitat constant d’orinar, la sensació de no buidar la bufeta de forma correcta, notar que el flux urinari és dèbil o la necessitat de llevar-se a mitjanit més d’una vegada, entre d’altres. Habitualment, aquests símptomes són causats per l’anomenada hiperplàsia benigna de pròstata (HBP), una patologia que es presenta en els homes en forma de creixement benigne, no cancerosa, de la glàndula prostàtica. Amb l’edat, el tamany de la pròstata augmenta i pot obstruir de manera progressiva la uretra i, com a conseqüència, dificultar la micció.

En els casos que aquesta patologia es presenta de forma lleu, es pot tractar amb teràpies naturals o amb fàrmacs, però quan la malaltia és moderada o greu, existeixen altres solucions en cirurgia, com ara la vaporització amb làser verd, el làser de Holmium o el nou sistema Rezum.

Les tècniques més utilitzades

A banda de la cirurgia tradicional, existeixen altres alternatives més modernes per tractar la hiperplàsia benigna de pròstata. Un d’aquests sistemes és la vaporització amb làser verd, que és mínimament invasiu i que no produeix sagnat. El pacient està hospitalitzat menys de 24 hores i al cap d’un parell o tres de dies pot tornar a l’activitat habitual, evitant realitzar esforços. En la mateixa línia de tractament, hi ha el làser de Holmium, que és més potent i permet treballar amb pròstates més grans. En aquest cas, el pacient haurà d’estar ingressat entre 24 i 48 hores. En ambdós casos, aquests tractaments són molt eficaços i els resultats a llarg termini són positius, però no es preserva l’ejaculació.

Un altre dels tractaments que oferim i que hem estrenat recentment és l’anomenat Sistema Rezum, en què l’energia utilitzada és el vapor d’aigua, que desintegra progressivament les cèl·lules que provoquen l’obstrucció prostàtica. Aquest tractament, que és ambulatori i no comporta ingrés hospitalari, és mínimament invasiu perquè només es realitza una petita sedació al pacient per poder fer ús d’una càmera que s’introdueix per la uretra. A diferència dels tractaments amb làser, el Sistema Rezum ofereix una major probabilitat de preservació de l’ejaculació, però en canvi, el pacient haurà de portar una sonda vesical durant aproximadament 5-7 dies. Aquesta tècnica s’utilitza en perfils molt concrets de pacients, d’entre 45 i 60 anys amb pròstates petites. Cal tenir en compte que el sistema Rezum no és una alternativa a les cirurgies amb làser, sinó que es considera com un pas intermedi entre el tractament farmacològic i la cirurgia.


Dr. Roberto Castañeda Argaiz
Uròleg i andròleg a la Clínica Sant Josep