Certificació EFQM

<

CERTIFICACIÓ EFQM

UNA DISTINCIÓ INTERNACIONAL QUE POSA EN VALOR LA QUALITAT DEL SERVEIS

La Fundació Althaia ha obtingut l’any 2020 el segell EFQM 400+, una distinció internacional que posa en valor la qualitat dels serveis que ofereix la institució i la feina ben feta dels seus professionals. El segell és un reconeixement que concedeix el Club Excel·lència en Gestió com a representant oficial a l’Estat espanyol de la Fundació Europea per la Gestió de Qualitat (EFQM).

La seva obtenció és fruit d’un camí d’intens treball entre els professionals de l’organització estretament vinculat amb el Pla de Qualitat i Pla estratègic Talaia ja que entronca amb els seu elements essencials com són els pacients, els professionals i el territori.

L’EFQM és un model de gestió de la qualitat que vetlla pel rigor en el mètode de treball (planificar, implementar i avaluar) i la millora contínua dels serveis que ofereix a usuaris, professionals, col·laboradors i proveïdors. La seva obtenció reconeix l’excel·lència, amb el segell de plata, en diferents àmbits com el lideratge, l’estratègia, la gestió de persones i recursos i en l’obtenció de resultats.

Aquest model representa un marc de gestió integral de les organitzacions que ha estat adoptat per nombroses entitats nacionals i internacionals, també de l'àmbit sanitari. És un referent metodològic del sistema d’acreditacions del Departament de Salut i suposa una avaluació externa objectiva que identifica àrees de millora pels propers anys.

Podeu clicar i consultar la Memòria EFQM en PDF.


BONES PRÀCTIQUES

L'EFQM és una reflexió estratègica global que reforça la cultura de la millora contínua i el camí cap a l’excel·lència en les diferents en les diferents línies d'activitat d’Althaia. Entre aquestes, i en el marc de les cinc dimensions considerades clau, destaquen diferents bones pràctiques, com per exemple:

  • Model d'atenció centrada en la persona
  • Model de Seguretat del pacient
  • Nous dispositius assistencials que milloren l'eficiència dels processos i la qualitat
  • Agilitat i dinàmica en el desenvolupament de nous serveis assistencials
  • Compliment del pla de salut marcat anualment pel CatSalut
  • Model de governança basat en la descentralització i l’autogestió
  • Polítiques d’aplantillament
  • Increment de l’activitat en recerca
certificacio EFQM