Els nostres professionals, a fons: Dr. José Antonio Marchena Perez
9/7/2021

Els nostres professionals, a fons: Dr. José Antonio Marchena Perez

Pediatre de la Clínica Sant Josep


EL PERFIL

Lloc de naixement:
Vaig néixer a Hospitalet de Llobregat (Barcelonés)

Formació acadèmica i trajectòria professional:

Vaig fer la carrera de Medicina a l’Hospital de Bellvitge (promoció 1992-1998) i em vaig formar com a pediatre a l’Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron (promoció 1999-2003). Vaig treballar 3 anys a l’ICS al Cap Vinyets de Sant Boi de Llobregat del 2003 al 2006. A partir de febrer del 2006 va començar la meva vinculació amb la Clínica en exercicir com a cap de pediatria a la  fins el 2009, quan vaig decidir  fer consulta privada de pediatria exclusivament

Any d’inici a la Clínica Sant Josep: 2006

Activitats que li agraden fer en el seu temps lliure:M’agrada estar amb la meva família, m’agrada molt llegir, caminar i m’agrada molt la història, per aquest motiu estic cursant estudis de Geografia, Història i Història de l’Art a la Universitat Oberta de Catalunya.

 

LA REFLEXIÓ

La meva especialitat, la pediatria, sempre ha estat considerada com aquella especialitat encarregada d’atendre les patologies agudes més freqüents dels nens (mocs, bronquitis, gastroenteritis, febres…). Però, m'agrada pensar que el meu exercici diari va molt més enllà: la pediatria engloba la detecció precoç de problemes de desenvolupament i de malalties cròniques, i també som l'acompanyament dels menors  fins a la seva edat adulta. Som els responsables d' insistir en la prevenció de malalties evitables amb uns bons hàbits de salut i el foment de les activitats preventives com serien comptar amb una pauta de vacunació completa, tenir una alimentació sana i equilibrada i fomentar l’activitat física entre els més joves.