Es reforça el servei d'Otorrinolaringologia amb la incorporació de nous professionals de prestigi
11/3/2022

Es reforça el servei d'Otorrinolaringologia amb la incorporació de nous professionals de prestigi

Amb l’ampliació de l’equip es vol oferir una atenció més àgil i personalitzada

Sinusitis, mal d'orella, laringitis de repetició, rinitis... Qui més qui menys coneix algú o, directament, ha patit algun d'aquests problemes que afecten el nas, la faringe, la laringe, les orelles o el coll. Segons alguns estudis, més del 50% de les consultes que fan els pacients durant la seva vida estan relacionades amb dificultats respiratòries o provenen de les vies auditives i és, precisament a la tardor i l’hivern, quan més s’incrementen aquestes consultes.

Sent coneixedors d'aquesta necessitat i amb l'objectiu d'oferir un servei de qualitat, proper i més àgil, la Clínica Sant Josep ha fet una aposta per potenciar el servei d'Otorrinolaringologia i ha incorporat tres nous professionals de reconegut prestigi. Amb aquest reforç es pretén donar resposta a les necessitats de totes aquelles persones que necessiten un diagnòstic i tractament de les malalties de l'oïda i també de les vies respiratòries superiors com són el nas, la faringe i la laringe.

En aquest sentit, la Clínica Sant Josep ha incorporat al seu equip els otorrinolaringòlegs Dr. Guillem Viscasillas, el Dr. Ricardo Bartel i el Dr. Ignacio Clemente. Cada un és expert en un àmbit concret: el Dr. Viscasillas és especialista en les patologies i cirurgies de cap i coll, mentre que el Dr. Ignasi Clemente està especialitzat en rinologia, que és la fisiologia del nas i el sinus paranasal, i en otologia, que és la fisiologia i patologies de l’oïda. Finalment, el Dr. Bartel, que també és especialista en otologia i cirurgia endoscòpica d'orella i nas, és expert en otorrinolaringologia pediàtrica, gràcies a la seva vinculació professional amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Equip multidisciplinari per a una atenció personalitzada

El servei d'Otorrinolaringologia de la Clínica Sant Josep ofereix un diagnòstic i tractament molt acurat a cada pacient gràcies a l'especialització de cada professional integrant de l’equip. També ho potencia el treball en xarxa entre tots els integrants d’aquest servei ja que, com explica el Dr. Viscasillas, "el fet que estiguem tots ubicats a la Clínica permet que els diferents professionals puguem interaccionar i comunicar-nos de manera més fàcil". I afegeix que "som un equip especialitzat que estem en contacte permanent per oferir una atenció diferencial a cada pacient i, si cal, fer les derivacions oportunes entre nosaltres o a altres especialistes del territori".

Un altre fet destacable és el servei integral que pot oferir aquest equip pel fet d’ubicar-se en unes instal·lacions hospitalàries, i que disposen de quiròfan, com són les de la Clínica Sant Josep. D’aquesta manera, en aquest mateix entorn, els metges poden fer el diagnòstic, pautar el tractament, dur a termes les cirurgies més comunes d'orelles, nasals i faringe i fer el corresponent seguiment. "Tret d'algunes intervencions quirúrgiques d’alta complexitat que han de derivar-se en centres específics, des del nostre servei de la Clínica podem donar resposta a un 80% de la patologia d'orella", comenta el Dr. Viscasillas. Es tracta d’un circuit que optimitza i fa més eficients els recursos sanitaris alhora que evita desplaçaments innecessaris i permet estalviar temps als pacients.

Per altra banda, la potenciació del servei també suposa que els pacients tindran més facilitat a l’hora de demanar cita ja que s’amplien les hores de visites als consultoris. D’aquesta manera, juntament amb la incorporació de nous professionals, la Clínica Sant Josep continua donant resposta a una de les seves màximes, què és la d'oferir, al territori, una cartera de serveis assistencials de qualitat a càrrec de professionals de prestigi.

Ampliació de la cartera de serveis

Els especialistes en Otorrinolaringologia de la Clínica Sant Josep ofereixen una àmplia cartera de serveis i tractaments que s'adapten i es personalitzen en funció de cada patologia i pacient. En termes generals, tracten patologies d'òtica (orella), auditives i de l'equilibri, casos de sordesa i també problemes relacionats amb la trompa d'Eustaqui. També donen assistència a pacients amb trastorns associats a la veu o problemes respiratoris en les vies altes (nas, sinus paranasals, faringe i laringe). A més, són els encarregats de realitzar la cirurgia del SAOS, associada als casos de roncs i apnees de la son.

Si voleu posar-vos en contacte amb el nostre servei d'Otorrinolaringologia, podeu fer-ho a través del telèfon 93 874 42 98 o demanant hora directament a través d’Espai Pacient, en l'aplicatiu o la pàgina web espaipacient.clinicasantjosep.cat

ALTRES NOTÍCIES