Com diferenciar refredats, bronquiolitis i covid-19 en infants?
20/12/2021

Com diferenciar refredats, bronquiolitis i covid-19 en infants?

Els pediatres de la Clínica Sant Josep detecten un increment de casos d’infeccions respiratòries agudes els darrers mesos

Durant aquests mesos de tardor, les visites a les consultes i urgències de pediatria d’infants amb infeccions respiratòries han registrat un volum més elevat respecte altres anys. Normalment, els pics màxims d’infeccions víriques es veien al desembre o gener, però enguany, el nombre de casos va començar a disparar-se a mitjan octubre. Des de llavors, els serveis d’urgències han atès molts nadons i infants, afectats principalment per bronquiolitis o bronquitis, amb dificultats per respirar.

Així com l’any passat quasi no es van detectar casos dels virus més comuns a l’hivern, com el rinovirus, el VRS que provoca les bronquiolitits i les bronquitis, i la grip, enguany els pics s’han avançat. La Dra. Maria Gotor, pediatra de la Clínica Sant Josep, explica la hipòtesis que formulen els especialistes en Pediatria sobre com “el confinament i la covid-19 van desplaçar la resta de virus”. Ara, “amb la relaxació d’aquest aïllament social hem detectat com han augmentat les infeccions víriques relacionades amb l’afecció al sistema respiratori”, detalla la Dra. Gotor.

Una de les consultes més comunes, tant a urgències com a consultes de pediatria, es com saber detectar i diferenciar un refredat comú, d’una grip, d’una bronquiolitis o bronquitis, anomenada així quan l’infant ja té més de dos anys, o d’una infecció per covid-19.

Atès que els símptomes són molt semblants, amb tos, mucositat i, en alguns casos, febre, a dia d’avui, és impossible diferenciar una bronquiolitis d’una infecció per covid-19 sense fer les proves de detecció de cada virus.

“En el context epidemiològic actual és important intentar identificar cada virus per decidir l’actuació més adequada. Així, mentre que la grip o el refredat comú són relativament fàcils de detectar, la infecció per covid-19 o una bronquiolitis tenen unes característiques més variables i una semblança més gran”, afirma la Dra. Gotor.

Diferències entre refredats, bronquiolitis i covid-19

A diferència de la covid-19, que ha registrat una incidència menor en els infants, la bronquiolitis o bronquitis afecta sobretot als menors lactants i pot arribar a ser perillosa en infants prematurs o amb malalties cròniques. El virus s’allotja a les vies altes, conegudes com a nas i boca, però pot baixar fins als bronquis i provocar una inflamació i obstrucció, derivant en un quadre de tos i dificultat respiratòria. Així, la bronquiolitis comença amb símptomes de refredat, però en baixar als bronquis, agreuja els símptomes.

La bronquiolitis no té un tractament específic, únicament pot oferir-se suport respiratori, i, per tant, és necessari conèixer els símptomes d’alarma per saber quan les famílies han de consultar als pediatres. Quan un infant comença amb símptomes de refredat, com mucositat o tos, es recomana fer rentats nasals, si hi ha molta congestió, i assegurar una correcta hidratació.S’ha de consultar al pediatre davant dels signes d’alarma, com són el fet de tenir respiració agitada o febre elevada. També ha de cridar l’atenció dels pares quan l’infant rebutja la ingesta de menjar o si està decaigut, pàl·lid i/o suat.

Davant el dubte, i tenint en compte la implicació que té diagnosticar un cas de covid-19 per així evitar la propagació del contagis, és important consultar el pediatre que valorarà si cal fer un test de detecció i continuar amb les mesures preventives, que són rentat de mans, distància i mascareta.